zdjecie

-

WROCŁAW, STARE MIASTO
157,00 m2
26 350,00 zł

Oświadczam, że jestem zainteresowany/a nieruchomością nr 14347/MJC/LW położoną w WROCŁAW.
Oferta cenowa tej nieruchomości wynosi 26 350,00 zł.

Deklaruję wolę nabycia w/w nieruchomości za cenę:

Posiadam środki finansowe na jej nabycie w terminie do:

W przypadku przyjęcia mojej oferty kupna, do umowy przystąpię najpóźniej do dnia:

Po spełnieniu poniższych warunków

Deklaruję wpłatę zaliczki/zadatku w wysokości:

Nazwisko i imię Klienta deklarującego wolę nabycia

Telefon:

Adres e-mail:

Przepisz kod captcha