NEXT IS NOW

POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Marta Janulewicz prowadząca działalność gospodarczą pod Firmą MJ CONSULTING, ul. Biskupia 5/4, 50-148 Wrocław
e-mail: mjconsulting.net@gmail.com  działając pod nazwą MJ CONSULTING  
 
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu oferowania Pani/Panu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów
oraz usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu naszego i naszych partnerów (art. 6 ust. 1f RODO);
lub w celu umożliwienia przesyłania ofert nieruchomości na adres e-mail na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust. la RODO).
Okres przechowywania danych osobowych:
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania.
Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu, aż zgoda nie zostanie cofnięta.
Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
a ponadto także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Odbiorcy danych:
Pana/Pani dane osobowe nie zostaną ujawnione innym podmiotom.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.
Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
jeśli przetwarzanie wymagało zgody-prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny
lub nasz adres e-mailowy: mjconsulting.net@gmail.com
- prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
-  prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
-  prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
-  prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
-  prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na szczególną sytuację w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana
   dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
-  prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w u strukturyzowanym,
   powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan te dane innemu administratorowi danych lub zażądać,
  abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Wykonamy to polecenie, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
 

newsletter

Podaj swój adres email, aby otrzymywać informacje o nowościach na naszej stronie.