NEXT IS NOW...

(wróć) Inwestowanie- zaklęte rewiry czy oferta dla każdego? (15.12.2013)

Poszukując możliwości inwestycyjnych każdy z nas dokonuje indywidualnych wyborów, najczęściej kierując się zasobnością portfela, posiadanymi oszczędnościami oraz ofertą rynkową. Rosnąca świadomość społeczna w aspekcie wiedzy ekonomicznej, przestaje być wiedzą zastrzeżoną dla wybrańców- staje się codziennym elementem podejmowania suwerennych decyzji. Nasze społeczeństwo stanowi strukturę złożoną z osób błędnie powielających stereotypy zamożności związanej wyłącznie z bogactwem poprzednich pokoleń, związanych z przynależnością do wybranych grup społecznych czy tez przynależności terytorialnej, narodowej. Bogactwo i zarabianie rozpoczyna się w naszych umysłach: pobudzenie instynktu oszczędzania, zamiast konsumowania. Bogactwo nie jest złem - tylko przywilejem, nie jest związane z wykształceniem- tylko świadomością, nie wymaga odmawiania sobie czegokolwiek- tylko komfortu zarabiania

     Internet, jako nieograniczone źródło dostępu do informacji, z pewnością w dużym stopniu pozwala na podstawową penetrację rynku oraz uwiarygodnienie i konfrontacje zamierzeń inwestycyjnych w obliczu istniejących ofert, głównie rynku finansowego. Ogrom informacji i wiedzy, jaka niezbędna jest do kształtowania własnej strategii inwestycyjnej oraz jej elastycznej weryfikacji, dostarczana jest przez samo medium, często poparta jest analizą doradcy finansowego.

Czy istnieje uniwersalna forma inwestowania, bezpieczna, zapewniająca oczekiwane zyski?                     

Jakie wielkości posiadanych środków finansowych pozwolą na pomnożenie zainwestowanego kapitału?
Czy oczekujemy natychmiastowych zysków, czy dopuszczamy długą perspektywę, a tym samym kapitalizację naszego zasobu i zarobienie na odsetkach?

Nie ma uniwersalnej zasady, jak nie ma takich samych potrzeb. Natomiast na pewno każdy z nas może budować swoje bogactwo w oparciu o pozyskaną wiedzę dotyczącą sposobu inwestowania, może nauczyć się minimalizować, czyli rozkładać ryzyko. Każda forma oszczędzania jest dobra, ponieważ daje bezpieczeństwo nam samym, naszej rodzinie, pozwala na realizację planów biznesowych, tworzy przestrzeń dla kolejnych inwestycyjnych zamierzeń.

Jedno jest pewne- jeśli nie chcemy posiąść tej wiedzy, zrozumieć mechanizmów działania i używać skutecznych narzędzi,  nikt nas nie przekona: żadne liczby, słowa, reklamy czy przekazywane doświadczenie innych ludzi.

 

galeria zdjęć