NEXT IS NOW...

(wróć) Wrocławski Park Kulturowy (01.08.2015)

Intencją włodarzy Wrocławia jest ochrona narodowego dziedzictwa: wrocławskiego Rynku i okalających go uliczek,
zachowanych i odrestaurowanych obiektów architektury, zachwycających pięknem zarówno mieszkańców, jak i rzesze turystów.
Przez wiele lat prowadzone były prace restauratorskie w zakresie przywrócenia świetności wielu obiektom, które przyczyniły się
do promowania historii miasta i jego kultury, tym samym poszerzając jego ofertę turystyczna i kulturalną.
Z budżetu miasta Wrocławia udzielane były dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich bądź robót budowlanych,
które przeznaczone były dla obiektów/budynków wpisanych do rejestru zabytków, będących w złym stanie technicznym oraz posiadających
istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe.

Od ponad roku obowiązuje we Wrocławiu uchwała o tzw. Parku Kulturowym.
Podobnie, jak wiele innych nowo wprowadzanych projektów regulujących, również i ta uchwała wzbudza wiele kontrowersji,
budzi protesty wśród jej bezpośrednich odbiorców, jak również dziwi nieskutecznością w egzekwowaniu przestrzegania przepisów.
 
Przywracanie świetności.
Na pozytywne efekty rewitalizacji i prac restauratorskich wrocławianie nie czekali długo. Słowo ‘’czas’’ jest magiczne, bowiem szybko można
zapomnieć o niedogodnościach, gdy widoczne są efekty końcowe. Większość odrestaurowanych zabytkowych obiektów użyteczności publicznej,
kamienic i elementów małej architektury zmieniło panoramę miasta. W niektórych rejonach Wrocławia można odnieść wrażenie, że przyczyniło się to
również do pozytywnej zmiany mentalności mieszkańców, poszanowania wspólnego dobra, przywrócenia dumy z zamieszkiwania w konkretnym osiedlu.
To ewidentnie wpływa na kształtowanie estetyki, edukacji w zakresie naszej historii, pozwala odkrywać miasto od nowa.
I to jeszcze nie koniec, bowiem na remont i rewitalizację czeka wiele pięknych, zaniedbanych budynków, podwórka, palce, nabrzeża …
 
Strefa Parku Kulturowego
Na skutek dyskusji i konsultacji społecznych powstał zarys planu uporządkowania miasta, a tym samym możliwości pokazania jego walorów.  
Najważniejszym zamierzeniem tego projektu jest uporządkowanie i ujednolicenie reklam i znaków handlowych  w kompozycji obiektów
i stref ciągów handlowych, głownie przeciwdziałanie nielegalnym zdaniem urzędników miejskich, zawieszanych reklam wielkoformatowych,
mało estetycznych czy szpecących graffiti na ścianach.
Na oficjalnej stronie miasta Wrocław napisano: ‘’Naszym obowiązkiem jest zmienić ten stan rzeczy. Dlatego powstał wrocławski Park Kulturowy
"Stare Miasto". Uporządkujmy miasto, wszyscy. Jeżeli będziemy działać razem, już wkrótce wrocławski Rynek i okolice będą miały jeszcze większy styl i klasę’’.
 
Efekty działania uchwały
Powszechnie wiadomo, że działalność handlowa i usługowa związana jest przede wszystkim z reklamą i marketingiem, ekspozycją znaków handlowych
i tym samym przekazem skierowanym do klientów. Bez takich elementów trudno dziś wyobrazić sobie funkcjonowanie jakiejkolwiek branży i realizację
zamiarów inwestycyjnych poprzez zdrową konkurencję na wolnym rynku. Uchwała o wrocławskim Parku Kulturowym jest obecnie różnie interpretowana
i budzi wiele zastrzeżeń, zarówno przez firmy prowadzące działalność, jak również przez urzędników miejskich.
Najwięcej wątpliwości i  spostrzeżeń w zakresie zapisów uchwały mają właściciele i najemcy lokali usługowych, położonych na parterach budynków.
 
O co chodzi z Parkiem Kulturowym i reklamami?
Przepisy o znakach handlowych i ekspozycji reklam są niezrozumiałe głownie dla osób i firm, zamierzających funkcjonować i prowadzić działalność gospodarczą
we Wrocławiu, a nie będących rezydentami naszego miasta. Z pozycji sieci handlowych, charakteryzujących się standaryzacją, logtypy są najważniejszym
elementem komunikacji marketingowej z otoczeniem. Prowadząc działalność przy głównej ulicy czy deptaku miejskim, opłacając często bardzo wysokie
czynsze najmu, firmy przyciągają klientów poprzez rozpoznawalne znaki handlowe. Zdziwienie budzą więc zapisy dotyczące zaklejania szyb w witrynach
wystawowych, czy konieczność dostosowania znaków handlowych do przepisów szczegółowych dotyczących ochrony obiektów przez konserwatora zabytków,
czy wymogów respektowanych przez plastyka miejskiego.
Zwiedzając najbardziej popularne ulice handlowe europejskich miast można porównać, na jakich zasadach władze poszczególnych miast wpływają na ich wizerunek,
mając na uwadze zachowanie i dbałość o elementy historycznej architektury. Ruch turystyczny w najbardziej atrakcyjnych miejscach, który równolegle przyczynia się
do bogacenia mieszkańców, to nie tylko zwiedzanie zabytków, ale i dokonywanie zakupów.
To już globalny standard, z którego korzystają wszyscy uczestnicy. Jadąc do Paryż, Mediolanu, Londynu czy Pragi, zauważymy bezsprzecznie związek
położenia najważniejszych obiektów i jednocześnie lokalizacji głównych handlowych arterii. W miastach kosmopolitycznych, które posiadają znaczny
procent grup etnicznych, przyciągają wielu turystów oraz emigrantów z każdej strony światy, zdaje się panować zupełna dowolność i liberalizm.
Firmy prześcigają się w pomysłach reklamowania swojej działalności, a najbardziej rozpoznawalne światowe marki bez problemu są odnajdywane
przez wielbicieli, kolekcjonerów.
We Wrocławiu na pewno zmieni się znacznie sposób reklamowania produktów i usług, bez względu na wielkość i siłę przetargową właściciela marki,
natomiast najbardziej dziwi brak konsekwencji wrocławskich urzędów, odpowiedzialnych za jednakowe traktowanie wszystkich podmiotów.
Kiedy główne ulice miasta zobaczymy w nowej odsłonie i jak nam się będzie podobał ich nowy wizerunek ?
Jak to wpłynie na ruch turystyczny, a przede wszystkim na obroty najemców?
Czas…pokaże.
 
Tymczasem dla zainteresowanych nowymi przepisami w zakresie Parku Kulturowego pełna informacja dotycząca zasad reklamowania i ekspozycji znaków
handlowych we Wrocławiu:
Uchwała nr LVI/1465/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Parku Kulturowego "Stare Miasto"
Wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej Wrocławia:
http://www.wroclaw.pl/park-kulturowy-wroclaw

galeria zdjęć